מאגר פעילויות בסביבה הקרובה

מאגר פעולות בסביבה הקרובה

בתקופת הפעולה של  היחידה לידיעת הארץ במשרד החינוך  הוציאה מחלקת ההדרכה של החברה להגנת הטבע  סדרות של חוברות להנחיית מורים ומדריכים כיצד לבצע פעילויות בסביבה הקרובה.  רוב הפעילויות המרוכזות כאן הופיעו בסדרת פל"ה- פעילויות בסביבה הקרובה", ו- "כאןכאן", וחלקן נאספו בלקטים בשם "פס"ק"- פעילות סביבה קרובה.  הוספנו גם חומרים ממגוון מקורות ברשת.

רוב דפי הפעילות מתוכננים לעבודה עם כיתה או קבוצה, אבל גם הורה לילד או מספר ילדים יכול להתאימן בקלות לצרכיו.


.           1.                                    פעולות   כלליות   לעורר  סקרנות    ועניין  בכל סביבה                         .   .             2.                      פעולות מסייעות        להבחנה               בתופעות   משתנות         עונתיות   ויממתיות         בטבע    ובחברה      .             3.                                                       פעולות התנסות      
         במסירה וקבלה              של מידע                       מאדם אחר      
  .           4.                                                                        קבלת   מידע                   בידיעת הארץ                   ממפות ותרשימים                                       
 .               5.                 פעולות התנסות ,       תצפית ומחקר.                               
 .                 6.                        פעולות להכרת                 מקורות מידע                                           .          7.                   פעולות לטיפוח           מסירה וקבלה         של מידע בכתב.   
.            8.             פעולות לטיפוח  מיומנויות איתור.                                         .9                             פעולות               לשיפור החיים               בשדה ובשטח.       .               10.                    פעולות לטיפוח              מיומנויות ניווט.                                     .             11.                       פעולות התנסות              בתנועה נוחה                                                     
  .        12.                פעולות להבנת                עקרונות                  בארכיאולוגיה     .              13.                        פעולות                       טיפוח ידע בסיסי                  בעזרה ראשונה     .             15               הבנת עקרונות           בנושא צומח                                   
       .   16.         פעולות התנסות         משחקית       באזעקת עזרה     .              15.                         פעולות                      להכרת                   ישוב המגורים        .                17.                       פעולות                  בנושא גיאולוגיה                                       .                    18.                                                       התבוננות מערכתית.                                       
  .           19.                                               תושיית שדה                                       .           20.                                                             הכרת עקרונות                    בנושא החי         .             21.               פעולות בתיאור      התנהגות של צמח,     בע"ח אדם וקבוצה   
   .              22.                                                   פעולות התנסות                 בהגדרה          .              23.                                                        חידוד החושים                                      
       


Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:03
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:04
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:06
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:20
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:21
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:48
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:49
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:17
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:17
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:18
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:21
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:22
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:22
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:23
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:23
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:23
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:50
ĉ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 4:10
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:24
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:52
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:24
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:53
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:19
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:25
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:25
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:26
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 3:19
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:20
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:22
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:28
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:28
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:32
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:54
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:29
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:29
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:29
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:33
ć
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:33
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:36
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 3:16
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:44
ĉ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 4:04
ĉ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 6:04
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:46
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:30
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:47
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:55
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:47
Ċ
מלת.pdf
(2433k)
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:31
Ċ
מממ.pdf
(4642k)
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:32
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:48
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:32
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:48
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:32
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:33
ą
Uria Ben-Israel,
27 באוג׳ 2018, 14:29
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:49
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:34
ą
Uria Ben-Israel,
27 באוג׳ 2018, 14:29
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:34
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 7:13
ą
Uria Ben-Israel,
27 באוג׳ 2018, 14:31
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:35
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:35
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:55
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:36
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:49
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:50
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:51
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:53
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:56
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 10:58
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:00
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:01
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:06
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:08
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:10
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:11
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:12
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:37
ĉ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:38
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:14
Ċ
Uria Ben-Israel,
30 באוג׳ 2018, 4:57
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:39
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:15
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:15
ĉ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:39
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:16
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:39
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:16
Ċ
Uria Ben-Israel,
17 בספט׳ 2018, 11:16
Ċ
Uria Ben-Israel,
28 באוג׳ 2018, 2:40
Comments