עשר שאלות צמח

שלב א: הולכים למקום שממנו רואים צמחים שונים.
על צמחים מוכרים תולים (בדבק או אטבי כביסה) שלטים עם שם הצמח. צמח ששמו אינו ידוע לנו יירשם כ"עץ1" / "שיח 1" וכד'
יושבים יחד במקום שממנו נראים הצמחים המשולטים.
המנחה לוקח כובע ומחבר אליו באטב דף שעליו אחד משמות הצמחים הנ"ל, וחובש אותו לראש אחד הילדים.
שאר הילדים רואים את הכתוב על הכובע, אך בעל הכובע איננו יודע מה על ראשו. עליו לגלות מהו הצמח על ידי שאילת  שאלות  עד עשר שאלות, ומותר לענות רק ב"כן" או "לא".
לאחר שגילה או שתמו 10 השאלות, המנחה כותב שם של צמח אחר על ראשון של ילד אחר.
אחד המשתתפים רושם את השאלות.
בחינה משותפת של השאלות מראה שבדרך כלל נשאלות שאלות דומות. המנחה יספר שמגדירים מדעיים גם הם בנויים שיטת "כן /לא" (מגדיר דיכוטומי) ואם אפשר גם יראה מגדיר כזה.
אפשר לנסות לבנות ביחד מגדיר לצמחים שנבחרו.
Comments