יש בעלי חיים בחצר?

לפני יציאה למקום כלשהו (חצר או שטח קרוב אחר), שואלים האם נראה שם בעלי חיים.
מבצעים פעילות "הימורים"- מי סבור שלא יראו בכלל בעלי חיים, מי סבור שיהיו פחות מעשרה ומי סבור שיהיו יותר מעשרה.
כעת יוצאים ומחפשים. יש להניח כי בשלב הדיון לא היה ברור לכולם כי המונח "בעל חיים" מתייחס גם ליצורים קטנים כמו זבובים ונמלים).
Comments