חיש מוזיאון כתבים "עתיקים"

המפעיל מציע למשתתפים לצאת החוצה ולהביא פיסות נייר ועצמים שיש עליהם כתב כלשהו ולהביאם לחדר. ב
בחדר על סמך הממצאים הכתובים המשתתפים ישתדלו להסיק מה  הפעילות המתרחשת באותו שטח.

(ליד תחנת דלק יימצאו קבלות, ליד דוכן פייס יימצאו כרטיסים משומשים וכד')
Comments