חיש מוזיאון אבנים וסלעים

המפעיל שולח את המשתתפים לצאת החוצה ולהביא חומרים שונים שיכולים לשמש לבנייה.
כשהמשתתפים חוזרים לחדר, משתדלים לזהות את מה שהובא.

הסבר: יש להניח שלחל מהממצאים יהיו שברי בטון, שהוא סלע מלאכותי המשמש כחומר בנייה עיקרי.
הבטון הוא תערובת של חול חצץ ומלט. מלט מיוצר מסלעי הקירטון הנפוצים בשפלה ומחסרית הנפוצה בעמקים. לכן מפעלים לבטון מוקמים בדרך כלל קרוב להר (מפעל "שמשון" בהרטוב ומפעל "נשר" בנשר וברמלה) 
Comments