ספר השיאים

המשימה היא  ליצור "ספר שיאים" טבעי.

מתחלקים לקבוצות קטנות של חוקרים/מודדים.  מגדירים את שטח הפעילות ואת משך הזמן (ככל השטח גדול יותר נחוץ ייותר זמן) . כל קבוצה מקבלת את רשימת הנושאים, וצריכה להביא את ה"שיאן" שלה (לחלופין אפשר לצלם, אבל עם פריט להשוואת גודל (למשל להניח בקבוק ליד צמח כדי לקבוע את גובהו). 

בסיום הזמן המוקצב כל קבוצה תפרוס את ממצאיה. מה שניתן להשוות בקלות (גובה, רוחב וכד') - ניתן להכתיר מיידית . בתחומים אחרים אם תתרחש  אי הסכמה בין הקבוצות , כל קבוצה צריכה לשאת נאום ולנמק מדוע היא צודקת. הקבוצה המשכנעת ביותר זוכה בניקוד.

השאלות:

העץ הגבוה ביותר

העלה הגדול ביותר

העלה או הענף שצורתו שונה ביותר משאר העלים והענפים

הפרי הגדול ביותר

העלה האדום ביותר או הצבעוני ביותר

הפרח המיוחד ביותר

הפרח בעל מספר עלי הכותרת הגדול ביותר

סוג העשב הגדל גבוה ביותר מעל לקרקע

בחר שיא כרצונך

Comments