פרח מסמן למאביק

מידע מקדים: לצמחים ולחרקים יש "עניין משותף": 
העניין של צמחים בחרקים הוא מכיוון שהחרקים מעבירים אבקה מאבקנים שהם החלק הזכרי לאברי הרבייה הנקביים. פעולה זו מאפשרת את התרבות הצמחים.
העניין של החרקים בצמחים יוסע בדרך כלל מכך שהחרקים ניזונים מצוף הפרחים.
על מנת למשוך את החרקים, הפרחים "מסמנים" להם את המסלול המוביל אל הצוף.

האתגר
המטיילים מתבקשים לגלות את הסימון.

כמה הערות חשובות:
  • לא בכל הפרחים ה"סימון" ניכר לעינינו. צמחים רבים- בעיקר לבנים מסמנים את הצוף בצבע אינפרא אדום הנראה לעיני דבורים ולא לעיני אדם.
  • יש גם מיני ציפורים שניזונות מצוף ומעבירות אבקה
  • חלק מהחרקים ניזונים מהאבקה עצמה, ולא מצוף
  • יש פרחים שמסמנים דווקא את הפרחים שאין בהם צוף על מנת למנוע "עבודת סרק" של החרק. בצמחים אלה נראה בדרך כלל כי יש להם פרחים בצבעים שונים, האחד שייך לפרחים שכבר הואבקו והאחר לפרחים שטרם זכו לביקור.
Comments