כיצד ציפורים שותות?

ליד מקור מים- שלולית, ברז דולף וכד' נציג את השאלה: כיצד שותות ציפורים?
אם תגיע ציפור לשתות- נתבונן בשקט
אם לא תגיע ציפור, ננסה לחשוב על המצב. 

למה זה מיוחד? במחשבה ראשונה ברור לנו שציפור מוצצת מים במקור כמו מקשית. אבל במחשבה שנייה הנחיריים של הציפור הם חורים במקור, והרי אי אפשר לשתות מקשית עם חורים.
לכן דרורים, לדוגמה, משתמשים במקור כמו בכפית לקחת את המים, ולאחר מכן מרימים את הראש כדי שהמים יישפכו לגרון.
אצל היונה יש כיסוי מעל הנחיריים, ולכן היונה כן מוצצת מים באמצעות המקור.
ומה אצל ציפורים אחרות?
Comments