עקבות בעפר הדרך

לאחר הליכה בדרך עפר, יקרא המפעיל למשתתפים לעמוד בצד השביל.
כל אחד יתבקש לזהות את עקבות עצמו.

פעילויות המשך אפשריות:
- "סימני דרך " על דרך עפר, ללא חיצים (רק על ידי מעקב אחר העקבות)
- פעילויות בעקבות עקבות בעלי חיים
- משימות של טשטוש עקבות
Comments