הכרת שיטות למציאת הצפון

1. לפי צל, ובצורה משוכללת הפיכת הצל לשעון
2. לפי מבנים: בתי כנסת פונים תמיד לכיוון ירושלים ובירושלים לכיוון הר הבית. כנסיות פונות למזרח ומסגדים בארץ ישראל פונים לדרום
3. קולטי שמש: בדרך כלל יתקינו את קולטי השמש כשהם פונים לדרום
4. צמחים כמו חזזיות יעדיפו לצמוח בחלקו הצפוני של הסלע
5. שמש- לא מדוייק (למעשה רק פעם אחת בשנה השמש זורחת בדיוק במזרח ושוקעת בדיוק במערב)
Comments