הפניית תשומת לב

איתות למידע פשוט על ידי הנעת עצמים (דגל, חולצה, ענפי עצים, בלונים)
הבערת אשה (בליל) 
תמרור עשן (ביום)
פיתוח השיטות מביא אותנו לאיתות סמפור בדגלים, איתות מורס באמצעות פנס או משרוקית

Comments