בונים בית

ביקור באתר בנייה (כמובן אחרי קבלת כל האישורים והתאמה בטיחותית)
בתיאום עם מנהל העבודה ניתנות לילדים עשר דקות והמשימה לאסוף דוגמאות קטנות מחומרים שונים המשמשים לבנייה באתר זה.
מתכנסים מחוץ לאתר הבנייה וכל אחד מציג את ממצאיו.
הדיון מתנהל בהתאם לחומרים שנאספו ולידע הקיים של המנחה. 
אפשרויות: הבהרה שחלק נכיר מחומרי הבנייה מקורם בסלעים קשים (חצץ, מלט וסיד). ניתן להוכיח זאת על ידי המחשת המשותף להם: תסיסה אם מטפטפים עליהם חומצה (חומצה: להביא מהבית חומצה כלורית המשמשת לניקוי אבנית). הגיר מהווה כ-30% ממשקלו של כל מבנה (לא כולל בנייה קלה ובתי עץ). דיון המשכי- חשיבותן של מחצבות לעומת הבעיות הסביבתיות שהן גורמות. 
Comments