מטפסים המטפסים

מטרת הפעילות: לזהות אמצעים שונים לטיפוס הקיימים אצל צמחים שונים.
הפעילות: בשטח שיש בו צמחים מטפסים מוצע למשתתפים להתבונן ולגלות באילו אמצעים מטפסים המטפסים.
קצת מידע: לצמחים אמצעים שונים: קוצים (וורד, צלף ועוד) קנוקנות (גפן, דלעת), פיתול הענפים סביב עצמים וצמחים, שורשי טיפוס
אתגר נוסף: כאשר הצמח מטפס או הקנוקנת מתפתלת, לשים לב לכיוון הפיתול- עם כיוון השעון או בניגוד לו. האם הכיוון עקבי באותו צמח? האם לכל הצמחים מאותו סוג כיוון משותף? האם כל הצמחים מתפתלים באותו אופן? 
Comments