המטבע שלי

מטרת הפעילות: להתחיל להכיר את השימוש במטבע כאמצעי מידע ארכאולוגי

הכנה: המנחה יכין 10 מטבעות בעלי אותו ערך (לדוגמה 10 ש"ח) שהוטבעו בשנים שונות (שנת ההטבעה מופיעה על המטבע)

פעילות: 
א- המנחה יניח לפני המשתתפים  את המטבעות. 
ב- כל משתתף ייקח מטבע אחד, וינסה לעשות לעצמו סימנים על מנת לזהות את המטבע שלו.
ג- כולם מחזירים את המטבעות למאגר. לאחר מכן כל אחד מנסה לזהות את המטבע שלו.

יש להניח שיהיו מי שיזהו את המטבע שלהם לפי התאריך. גם אם יהיו מטבעות מאותה שנה, תתאפשר שיחה על המטבעות ככלי עזר לתארוך ארכאולוגי.

Comments