יד לצפון

פעילות המבהירה שלא די ב"חוש כיוון טבעי"

הנוכחים מתבקשים להושיט ידם לכיוון שבו הצפון המדוייק.
סביר שהמשתתפים יכוונו לכיוונים שונים.
פעילות זו היא פתח לדיון בדבר החשיבות של מציאת הצפון דווקא בעזרת מצפן, ומכאן ניתן להמשיך גם לשיטות אחרות למציאת הצפון.
Comments