מוזיאון עתיקות

המשתתפים מתבקשים להביא מבחוץ שברים של כל מיני עצמים.
בחדר מנסים להשלים את החלקים או לשחזר על דף את העצם השלם שממנו נלקחו החלקים.

זוהי פעולה קלאסית של ארכיאולוג
Comments