הסתר וסמן

א. המשתתפים נחלקים לשתי קבוצות. כל קבוצה מקבלת גליון נייר ומתבקשת לשרטט או לכתוב עליו דברים כחפצה. 
ב. לאחר מכן יקרעו את הנייר לחמישה חלקים.
ג. כל אחת משתי הקבוצות מקבלת גליון נייר נוסף. המשימה היא להטמין את חלקי הדף הקרוע ולשרטט על דף הנייר מפה שבה מסומן מיקומו של כל קרע.

בשלב הבא הקבוצות מחליפות ביניהן את המפות וכל קבוצה צריכה לאתר את חמשת חלקי הפתק שהחביאה הקבוצה האחרת.

פעילות זו תמחיש היטב את חשיבותו של סימון הצפון, קנה המידה והסימנים המוסכמים במפה.
Comments