משל הודי

שם הפעילות לקוח מסיפור מפורסם משל הודי    


הפעילות בזוגות. 
ציוד: מטפחת או כיסוי עיניים אחר.

א. בכל זוג אחד מכוסה עיניים.
ב. המנחה מראה בדממה לחבר הרואה עצם מרוחק (גדר, שער, עמוד, שיח, מיכל וכו'). 
ג. בן הזוג הרואה אינו זז ממקומו, והוא מכוון בקריאות את חברו ה"עיוור" להגיע אל העצם, מבלי לתת שום רמז על מהות העצם.
ד. משהגיע ה"עיוור"  אל העצם, הוא ממשש אותו בשתיקה עד שנראה לו כי הבין מה העצם ומודיע כי סיים. 
ה. אז יכוון אותו חברו בחזרה לנקודת המוצא.
ו. לאחר מכן, כאשר גבו מופנה אל העצם, ה"עיוור" יתאר מה החפץ שאותו מישש, וינסה ולזהות אותו.
Comments