לוח מודעות

במהלך שיטו טבאזור עירוני פחות מוכר מתבקשים המטיילים להתבונן בלוח מודעות מקומי ולנסו ללמוד ממנו כל מה שניתן על תושבי המקום.
המנחה ילווה את הפעולה. בין היתר ימנע  התייחסות שלילית ויכוון להבחנה בייחוד הקהילתי.
Comments