צמחים במעגל / בקו

מטרת הפעילות: להסב את תשומת הלב לכך שהסביבה עשירה בדרך כלל יותר מהצפוי.
ציוד: חישוק*
המעיל שואל את המשתתפים:  אם אטיל את החישוק בשדה / בצד הדרך, כמה מיני צמחים או כמה מיני פרחים יימצאו בתוכו?
המשתתפים מעלים הצעות. מטילים את החישוק ובודקים כמה צמחים נלכדו.
*אם אין חישוק אפשר להציע את הפעילות לאורך קו ישר, כ- 10 צעדים. סופרים רק את הצמחים הנוגעים בקו.
**מומלץ לחזור על פעילות זו בסביבות שוות ובעונות שונות
Comments