:כתבים עתיקים"

המפעיל מציע למשתתפים להביא מן החוץ פיסות נייר ועצמים שיש עליהם  כתב כלשהו. לאחר האיסוף המשתתפים ינסו לגלות על סמך ה"ממצאים" מידע על המתרחש בשטח
Comments