קת"ק

קת"ק הן ראשי תיבות של "קצית תצפית קדמי". תפקידו לצפות לשטח הסמוי מעיני חבריו ולכוון אותם למטרות הסמויות מעיניהם.
מקום: הפעילות בחצר. פורום: עבודה בזוגות, בכל זוג אחד קשור עיניים ואחד "רואה".
המנחה מראה  לבן הזוג פקוח העיניים יעד שאליו עליו להוליך את חברו.
המוליך איננו רשאי לזוז ממקומו! כל ההכוונה היא במילים וממרחק!
ניתן "לסבך" את המשחק על ידי הפעלת מספר זוגות יחד, כל זוג מוכוון למקום שונה.
ככל שגלוי העיניים משתמש בשפה יותר מדוייקת, המונחה שלו יצליח ביתר קלות ומהירות להגיע אל היעד.
Comments