10. פעולות לטיפוח מיומנויות ניווט

הסיירים -שרטוט מפה בשטח קטן
חוד לצפון   משחק פתיחה להצפנת מפה
מרשם דרך -שרטוט מפת מסלול
יד לצפון- פעילות המבהירה שאין די ב"חוש כיוון טבעי"
Comments