11פעולות התנסות בתנועה נוחה.

לעת עתה אין כאן קישורים לפעולות שלמות, רק 2 כותרות:
מנשאים ומנשאים מאולתרים
 נשיאת מים

Comments