12. פעולות להבנת עקרונות בארכיאולוגיה

 חיש מוזיאון  - הבאת מוצגים בזמן קצר 
החדרים הריקים    -השערה על תושבים על פי מבנה המגורים וציודו         דע דעץ - משחק בכתב דעץ- כתב עברי קדום   
חבורת השיקום -"השלמת" חורבה  
לוח מודעות - הפקת מידע ממודעות  
"מסדר זוקן"  -האם נוכל לדעת איזה מבנה הכי זקן?
רפאות  - הדבקת כדים שבורים 
בגובה הברך - תרגיל במרשם ארכיאולוגי   
עיתונים ישנים - תרגיל בכרונולוגיה מוחלטת  
תל חדש    - משחק בבנייה, הריסה כיסוי וחפירה  לגילוי
חרס בידך   -כיור
בורות מים קדומים    
כלי צור  - משחקי ארכיאולוגיה  
עבודת פרך    
דורכים בגת

Comments