.15. פעולות להכרת ישוב המגורים

נכנס-יוצא מאין ולאן?- הפניית תשומת הלב לנושאים סביבתיים הקשורים אליו במישרין  
"מסדר זוקן"  -הכרת אתרים ותולדותיהם 
ועוד: המע"ר    תוכנית מתאר    תצלום מול מציאות    מגדלי המים      מאין החשמל?    מאין המים?     באין ביוב
Comments