.17. פעולות בנושא גיאולוגיה

בונים בית - הכרת חומרי בנייה  באתר בנייה
סחיפת קרקע בימות הגשמים
ועוד: בחומר ובלבנים        חרס בידך      יצירת מאובנים  
Comments