.18. התבוננות מערכתית

האי- אין סביבה שהיא מנותקת לגמרי מהשפעות חיצוניות
הכנס שינוי - פעילות תיאורטית של שינוי והשערת התוצאות
המתכנן הצעיר  - משחק חדר בשיקולי תכנון
ועוד: שרשרת מזון         בנה בדמיון אך לפי הכללים
Comments