2. מה אפשר / צריך / רצוי לעשות בסביבה הקרובה

מה אפשר / צריך / רצוי לעשות בסביבה הקרובה בזמן קצוב קצר

פרק זה עוסק בייחוד במה שקיים וניתן לעשות בסביבת מגוריך הספציפית. מכיוון שאנשים שונים חיים בסביבות ספציפיות נבדלות מסביבות אחרות, את התכנים המדוייקים יבנה כל הורה / מורה / מדריך / מוסד חינוכי בעצמו או עדיף בשיתוף פעולה של צוות וגם של חניכים.

מטייל עצמאי הוא אדם (בכל גיל) שרוצה ויודע לשהות בחיק הטבע, לנוע בשבילים, לסייר באתרים וכד'. מטייל עצמאי הוא גם הוא מי שיודע להבין וללמוד בעצמו את המצוי בסביבתו בנוף, באתרים, בתושבים ועוד.

בשפע הזה מצויים נושאים ועצמים רבים.

אלו נושאים לפעולות טיול ועיון, והם צריכים לשמש אותנו בתכנון פעילותנו.

חשוב לזכור, כי אנו עוסקים במסגרות וולונטריות, ולכן הצלחתנו תצליח במיוחד אם תהיה מעניינת ובדרך של משחק ואתגר. עליה גם להיות משמעותית לחיי הילד.

פירוט של הנושאים העיקריים

-          שם היישוב: סיבת השם, שמותיו בעבר וסיבתם

 

-          הרקע הפיזי: התבליט, המסלע, האקלים, הקרקע, הצומח והחי ובתוך אלו תופעות גיאומורפולוגיות מהירות (למשל שינוי קרקע בעקבות הגשם), צומח נפוץ, הביוטופ האופייני המייחד את המקום כולל צמחי תרבות תועלת ונוי, חי נפוץ בולט, אופייני ומיוחד כולל בעלי חיים בתרבות כתועלת (חיות משק) וכחיות מחמד.

 

-          הרקע ההסטורי- הכרה כללית של תולדות האזור, הכרה ספציפית של תקופה נבחרת, הכרה ספציפית של תולדות הישוב מהקמתו, הכרת אתרים נבחרים בולטים / חשובים / מעניינים, הכרת מבנים מראשית ההתיישבות,

 

-          הרקע הכלכלי, מקורות פרנסה, בתי חרושת, מפעלים וכד'.

 

-          הרקע האנושי- התושבים, מוצאם, הייחדו של כל קבוצה

 

-          התגוונות והשתנות יממתית ועונתית בטבע, בחקלאות, במועדים ובחיי היום יום

 

-          יצירות ספרות ואומנות על הסביבה והישוב

 

-          איכות החיים בישוב- חיי תרבות, גינון, אדריכלות, שמורות, שטחים פתוחים


Comments