2. פעולות מסייעות להבחנה בתופעות פעולות מסייעות להבחנה בתופעות משתנות עונתיות ויממתיות בטבע ובחברה

הצל זז   -ניחוש לאן יזוז הצל בזמן הקרוב    
 כסיל ועקרב    -פעולת התבוננות בכוכבים    
נבטים   -זיהוי על פי פסיגים בעונת הנביטה    
 תפוס את המים   פעולת גשם, גיאומורפולוגיה וארכיאולוגיה
 יושבים על קוצים- משחקי קוצים בעונת הקיץ  פיזור זרעים    
שק זרעים- איסוף זרעים וחקירת דרך התפוצה שלהם
ועוד  מגוון פעילויות יחודיות לעונת השנה: ענני חורף     בונים סוכה    שוק ארבעת המינים    חנוכיות בחלון    הכנות לחורף  
Comments