.21. פעולות בתיאור התנהגות של צמח, בע"ח אדם וקבוצה

כלב וחתול - השוואת התנהגות    
יום השוק   - תיאור הבחנה בשינויים על פי מקום וזמן 
צמח נע - תנועת גיאופיטים     
חי אלי   - דרכים למשיכת בעלי חיים    
המצא בעל חיים   - בניית בעל חיים מותאם לסביבה
Comments