.22. פעולות התנסות בהגדרה

 עשר שאלות צמח - מיומנות השימוש במגדיר ובניית מגדיר 
 מגדיר צמחים  -משחקי הגדרה  
ועוד:  קלסתרון ציפרים     בניית מגדיר לזיהוי חברי החוג      תיאור אוזניים  
Comments