.23. חידוד החושים

משל הודי -תיאור עצם על סמך מישוש
חנות הבשמים- זיהוי צמחים על פי הריח
Comments