3. פעולות התנסות במסירה וקבלה של מידע מאדם אחר

חבורת השואלים  - תחקיר            
הסיירים  - ציור מפה ומציאת חפצים בעזרת מפה שצויירה על ידי אחרים
הסתר וסמן- אתגר סימון "מטמונים" במפה, ומציאת "מטמונים" לפי מפתם של אחרים.
Comments