4. קבלת מידע בידיעת הארץ ממפות ותרשימים

המפה המובילה- בעיר
מאחורי ההר- משחק השערה לגבי שטח לא נראה
סיפורים מהמפה- משחק תחרות להפקת מירב המידע ממפה
מקו לנפח- הבנת תיאור תבליט- קווי הגובה
מיומנויות שדה - מסוק - הבנת המפה כמבט מלמעלה
התייר העצל- הפקת מידע ממפה טופוגרפית
בעזרת מפת העיר - תכנון מסלול במפה
הסיירים  - ציור מפה ומציאת חפצים בעזרת מפה שצויירה על ידי אחרים
Comments