5.פעולות התנסות , תצפית ומחקר

חבורת השיקום- השלמת החסר באתר חרב
כרטיס תצפית     
ציפורים בחצר     
ציפורים במקווי מים  - קלסתרוני ציפרים   
מפנה צפוני-דרומי
 משל הודי -תיאור עצם על סמך מישוש
מה הגובה - מדידה מדוייקת בלי מגע
תרגיל "גוליית" - התנסות באומן גודל ("שיבר", "אמה", "זרת" , "רגל", "אצבע", "טפח" וכו')
מיומנויות שדה - מסוק - הבנת המפה כמבט מלמעלה
מרשם- של עצם או אתר
בגובה הברך- תרגיל במרשם ארכיאולוגי
מרשם עצם- תרגיל בשרטוט הנדסי מהיר
Comments