7. פעולות לטיפוח מסירה וקבלה של מידע בכתב

קת"ק - מציאת מקום באמצעות הכוונה מילולית 
מחצית הפתק  - הנחייה מילולית למציאת מקום הפתק    

בגובה הברך
Comments