8. פעולות לטיפוח מיומנות איתור

מחצית הפתק- איתור מחצית פתק על פי הסבר
כרטיס תצפית- תרגול תצפית
Comments