9. פעולות בשיפור החיים בשדה ובשטח

הסוואה  - תרגיל
בניית מחסה לילה    
כשאין חבל      - שזירת חבלים מצמחים ומבגדים
ראו עוד בסעיף "תושיית שדה" 
Comments