יש מה לעשות בחשוון

 • ללוות שדה ובעלי חיים בו לפני ואחרי היורה (אם ירד).
 • להתבונן בנבטים ולזהותם.
 • לסמן חלקת נבטים ללייווי מתמשך: כמה יש, כמה יהיו.
 • לאתר לינת נחליאלים (כמעט בכל ישוב) וזרזירים.
 • להתבונן בנמלת הקציר בעיקר ביום ההכנפה.
 • לשים לב לחזזיות "פורחות" בגשם.
 • לשים לב להכנות לגשם (זיפות גגות, ניקוי מרזבים, שיפוץ מערכת הניקוז היישובית).
 • להכיר עננים רומזי גשם.
 • בני יורה: כדן, סיתוונית, בן-חצב סיתווני.
 • כוכבי חורף.
 • שלכת ולבלוב.
 • מסיק ובתי בד.
 • קטיף: ליווי קטיפת כותנה ומנפטה.
 • לבקר בבית כנסת בסביבות ז' בחשוון ל"יתן טל ומטר"
 • להכין שטח להתבוננות מיקרוגאומורפולוגית.
 • לשים לב לשושנות עלים של רב שנתיים.
 • להציב "סרגל" (מוט עץ מסומן ) ליד עשב נובט, לסמן מדי יום את קצב צמיחתו.
 • לחשוף, לאחר גשם, גבשושיות עפר ולגלות את המתחפרים בהן.  יש לעשות זאת בזהירות באמצעות כלי חפירה ולא בידיים - חלק מהמתחפרים הם עוקצניים, כמו צרעות ועקרבים).
 • להתבונן ולנסות לדעת הרבה על עצי זית, לצפות ולהשתתף במסיק, להתבונן בפעולת בית בד, לנסות ולאדיר שמן מזיתים, לכבוש זיתים.
 • להתבונן בדרכי שמירת טריטוריה בעופות (להשוות, למשל, התנהגות נחליאלי, דוחל ואדום חזה. הם נפוצים ולכל אחד מהם שיטה שונה).
Comments