יש מה לעשות באייר

יום העצמאות - אתרים היסטוריים.
מדורות ל"ג בעומר.
גחליליות.
פרחי קיץ - עולש.
להתבונן בהכנות לקציר, ובקציר עצמו.
לגלות שיטות אחדות של תפוצות פרות וזרעים.
להבחין בתהליך הווצרות קוצים.
להבחין בפריחה של עצי תרבות, ניכר מאוד הרימון.
לגלות גחליליות בלילה.
ללוות את ספירת העומר.
להכין מדורת ל"ג בעומר ולשחק משחקי מדורה.
Comments