יש מה לעשות בניסן

  • ללוות שדות תבואה בתהליך הבשלה.
  • להשתתף בחג העומר בקיבוץ.
  • להתבונן בהתנהגות רבייה של עופות: גוזלים בקן, אפרוחים ליד אמן, האכלה מחוץ לקן.
  • ללוות שדה קוצים בתהליך קיוץ.
  • לבקר במאפיית מצות.
  • ללוות פרחים נובלים ויצירת זרעים.
  • להכין ארוחות שדה (הזדמנות אחרונה לגבי חלק מה"מצרכים").
  • ללוות הפצת זרעים.
  • להכים מאכלי דגן (קלי).
  • להתחיל, למשך ספירת העומר, בליווי "שבעת המינים".
Comments