יש מה לעשות בתמוז ואב

 • נופי מים מתוקים -בריכות עופות מים.
 • צמחי קיץ: ינבוט, הגה, חבלבל לשישית.
 • בעלי חיים בקיץ: צרעת הפלך, נמלים.
 • צבר
 • פרי גפן, תאנה אם יש הרבה להכין ריבה.
 • אבטיחים.
 • קבוצת כוכבי עקרב.
 • כשות
 • בעלי חיים בקיץ, שותים ולא שותים, כיצד שותים. צינון גוף בהזעה הלחתה. הכנת פינת שתייה לבעלי חיים.
 • חוף ים לטייל, להתבונן, לשחות, לבנות ארמונות בחול.
 • עופות מקייצים (שרקרקים)
 • להבחין מתי מגיע השלדג הגמדי.
 • להתבונן בעזרת מראה במחילות קינון של שרקרקים וכחלים.
 • לצפות בערב ובלילה בשועלים מעופפים הבאים לאכל פרי.
 • בקיץ מתנהלות חפירות ארכיאולוגיות רבות (חופשות סטודנטים ומרצים) כדאי להשתתף באחת מהן.
 • להבחין בגבעולי חצב לשים לב לקצב צמיחתם המהיר.
 • להבחין בפרחי חצב ראשונים, לגלות את חילופי קבוצות הפרחים.
Comments