יש מה לעשות בתשרי

 • להתבונן בחצב.
 • לגלות נחליאלים ראשונים.
 • לראות סוכות בבנייתן ובקישוטן.
 • לבקר בשווקי "ארבעת המינים" - לברר מניין  הובאו.
 • להבחין בהכנות לחורף.
 • לגלות צמחים העומדים בשלכת קיץ (קידה, צחנן, רותם).
 • ללוות "דעיכת" דוכני אבטיחים.
 • להשוות שטח מושקה (שמגיב כמו לאחר גשם) לשטח לא מושקה.
 • להבחין במצבה של האדמה בשדה (כמו סדקים באדמה כבדה).
 • ללקט מדרשים על "ארבעת המינים".
 • לאתר צמחים באינדיקטורים ("בתרוץ" של "ארבעת המינים").
 • לאתר מארבעת המינים בחצרות הבתים בישוב.
 • להכיר לוחות שנה מקבילים בא"י (גרגוריאני, יוליאני, מוסלמי).
 • להבחין בכוכבי הערב הבולטים: קאפוס, דרקון, פגסוס.
 • לשים לב להימצאות פירות בעצים ושיחים אחרים: פרי אדום, קטן יחסי, עסיסי, שאינו נושר - "נועד" לציפורים. קטלב, שרביטן, קיסוסית, גם רימון (מתפוצץ וגרעיניו אדומים בד"כ).
 • להתבונן בעבודות עונתיות - איסוף כותנה, שילוך עלים מלאכותי, פעולות מנפטה, הכנות לקטיף ותחילתו, גמר בציר.
 • להשתתף בסליחות, בתשליך, בהקפות.
 • לרשום מי ראה מתי ואיפה
 • להתבונן בהכנות שעושה הרשות המקומית לחורף.
 • לשים לב להכנות שנעשות בבית לחורף (בדיקת גג, טיפול בתנור וכו').
 • להתבונן "בהכנת" צמחים לשלכת.
 • לסייר למקווי מים ולהתבונן ב-
  • צמחי-גדה (סוף, גומא, סמרן),
  • בחרקים (שפירית),
  • בעופות (שלדג גמדי - חורפי מקדים, אנפות - יציבות, נחליאלי צהוב - עובר אורח).
  • לתכנן טיולי חורף. כדאי להיות בקשר עם חברת הסעות, שבהודעה תכופה תעמיד לרשותכם רכב לשם צפייה בשטפון, בים סוער, באגם מתמלא וכו'.
  • ראוי להתחיל לרשום אתרי פריחה ומועדי פריחה (למען שנים הבאות).
  • ראוי לרשום אתרים שבהם נוח לצפות בעופות חורף (למען שנים הבאות).
   Comments