הסביבה הקרובה תמיד- רעיונות לסיור קצר עם ילדים (או בלעדיהם!) בקרבת בית המגורים, בתוך הישוב, ללא מדריך , הכנה או עזרים מיוחדים

האתר  מיועד לאפשר לכל  אחד מכם: הורים לילדים, מדריכי תנועות נוער, מורים בשעת הפגה ובשעת סיור, מבוגרים  בכל גיל ובכל מצב משפחתי  
לגלות את סביבתו הקרובה, להסתקרן לגביה, לחקור אותה ולהתחדש בכל יום.





ובהמשך נשתדל להוסיף:

.מידע על בתי גידול קטנים ונפוצים

  הצגת הסביבה הקרובה והמצוי בה . נימוקי המטרה

   'תיק שטח' –מידע על ביה'ס וסביבתו בכל בי'ס 

השטחים הפתוחים  בסביבה הקרובה.

משרד החינוך –היסטוריה בנושאי הטיול .

.אוטופיה רצנטית – דוגמאות ראויות לחיקוי .

               הדגמה ברחובות 

.יח. 

            




אוריה בן ישראל, נולד ברחובות בשנת 1932    
היה בין העובדים הראשונים בחברה להגנת הטבע.
עוסק בידיעת הארץ ובהדרכת טיולים במשך עשרות שנים.
היה המפקח הארצי לידיעת הארץ במשרד החינוך במשך 25 שנה. מנהל היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה
רואה ערך שלא יתואר בחשיבות הסקרנות ובחקירה האישית של הסביבה הקרובה, למבוגרים ולילדים כאחד.
כתב דפי הדרכה וספרונים העוסקים במגוון התחומים של ידיעת הארץ והדרכת טיולים.  אתר זה מבוסס על עבודותיו לאורך השנים



SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  2326k גירסה 2 28 באוג׳ 2018, 1:47 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3171k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:48 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2966k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:48 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3146k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:49 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2754k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:50 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  1531k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:50 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  1528k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:50 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2172k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:51 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2290k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:51 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3017k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:52 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2258k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:52 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2979k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:53 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3395k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:53 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2962k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:54 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3503k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:54 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  4736k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:55 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3956k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:56 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  712k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:56 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  1167k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:56 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2065k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:57 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2896k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:57 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2433k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:58 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  4642k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:59 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  1862k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:59 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  1727k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 1:59 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3758k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:00 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3767k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:01 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2501k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:01 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  4142k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:02 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3381k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:03 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  4328k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:04 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  7585k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:05 Uria Ben-Israel
ĉ
הצג הורד
  40k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:05 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3150k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:06 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3313k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:06 Uria Ben-Israel
ĉ
הצג הורד
  34k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:06 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  2585k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:07 Uria Ben-Israel
Ċ
הצג הורד
  3411k גירסה 1 28 באוג׳ 2018, 2:08 Uria Ben-Israel