הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

18 בספט׳ 2018, 1:36 Uria Ben-Israel יצר את 14. הבנת עקרונות בנושא צומח
18 בספט׳ 2018, 1:35 Uria Ben-Israel ערך את 13. פעולות טיפוח ידע בסיסי בעזרה ראשונה
18 בספט׳ 2018, 1:34 Uria Ben-Israel יצר את 13. פעולות טיפוח ידע בסיסי בעזרה ראשונה
18 בספט׳ 2018, 1:33 Uria Ben-Israel ערך את 12. פעולות להבנת עקרונות בארכיאולוגיה
18 בספט׳ 2018, 1:31 Uria Ben-Israel יצר את 12. פעולות להבנת עקרונות בארכיאולוגיה
18 בספט׳ 2018, 1:28 Uria Ben-Israel ערך את 11פעולות התנסות בתנועה נוחה.
18 בספט׳ 2018, 1:26 Uria Ben-Israel יצר את 11פעולות התנסות בתנועה נוחה.
18 בספט׳ 2018, 1:25 Uria Ben-Israel ערך את 10. פעולות לטיפוח מיומנויות ניווט
18 בספט׳ 2018, 1:24 Uria Ben-Israel יצר את 10. פעולות לטיפוח מיומנויות ניווט
18 בספט׳ 2018, 1:22 Uria Ben-Israel ערך את 9. פעולות בשיפור החיים בשדה ובשטח
18 בספט׳ 2018, 1:20 Uria Ben-Israel יצר את 9. פעולות בשיפור החיים בשדה ובשטח
18 בספט׳ 2018, 1:12 Uria Ben-Israel ערך את מאגר פעילויות בסביבה הקרובה
18 בספט׳ 2018, 1:09 Uria Ben-Israel ערך את מאגר פעילויות בסביבה הקרובה
18 בספט׳ 2018, 1:08 Uria Ben-Israel ערך את 8. פעולות לטיפוח מיומנות איתור
18 בספט׳ 2018, 1:07 Uria Ben-Israel יצר את 8. פעולות לטיפוח מיומנות איתור
18 בספט׳ 2018, 1:06 Uria Ben-Israel ערך את 7. פעולות לטיפוח מסירה וקבלה של מידע בכתב
18 בספט׳ 2018, 1:05 Uria Ben-Israel יצר את 6. פעולות לטיפוח מסירה וקבלה של מידע בכתב
18 בספט׳ 2018, 1:04 Uria Ben-Israel ערך את 6. פעולות להכרת מקורות מידע
18 בספט׳ 2018, 1:02 Uria Ben-Israel יצר את 6. פעולות להכרת מקורות מידע
18 בספט׳ 2018, 1:01 Uria Ben-Israel ערך את 5.פעולות התנסות , תצפית ומחקר
18 בספט׳ 2018, 0:59 Uria Ben-Israel יצר את 5.פעולות התנסות , תצפית ומחקר
18 בספט׳ 2018, 0:57 Uria Ben-Israel ערך את 4. קבלת מידע בידיעת הארץ ממפות ותרשימים
18 בספט׳ 2018, 0:55 Uria Ben-Israel יצר את 4. קבלת מידע בידיעת הארץ ממפות ותרשימים
18 בספט׳ 2018, 0:54 Uria Ben-Israel ערך את מאגר פעילויות בסביבה הקרובה
18 בספט׳ 2018, 0:53 Uria Ben-Israel ערך את 3. פעולות התנסות במסירה וקבלה של מידע מאדם אחר