מיומנויות טיול

אחת המטרות בנושא הטיול היא הבאת החניך-התלמיד לכדי רצון ויכולת לטייל.
ייחודו של הטיול בהיותו אמצעי ומטרה גם יחד. היול הוא אחד מאמצעי הלימוד המשרתים את לימודם של מקצועות שונים. כך, למשל, יוצא המורה לגאוגרפיה לטיול שמטרתו העמקת ההבנה, גירוי הלימוד, המחשת נושא מסוים או סיכום פרק כלשהוא בגיאוגרפיה. המורה לביולוגיה ייצא עם תלמידיו לסיור שמטרתו, למשל, הכרת פירות וזרעים וכו' וכו'. אלו הם טיולים לימודיים, אמצעיים, כלי עזר העומדים לשימוש המורה למען הוראת המקצוע.

מאידך גיסא, הטיול הוא גם מטרה לכשעצמו. רבים הם היוצאים לטיול בזמנם הפנוי, לאו דווקא במסגרת לימוד כלשהי. יש בהם היוצאים לשם לימוד, הכרת נושא, הכרת אתר או איזור. יש האים למלא סקרנות כמו לראות מה גילו באתר מסויים, לספק רצון אישי לגוון את חיי היומיום, לשהייה באיזור שונה, להיות זמן מה לבד או, לחילופין, להמצא יחד עם רבים בהמון. טיול הוא אחת מצורות בילוי הפנאי הנפוצות.
במסגרת בית-הספר יש הדואג להובלת התלמיד בטיול.
בעל תפקידים במערכת החינוך הם המתכננים את טיולי התלמידים-חניכים. הם הדואגים הסעה, למקומות הליכה ולכלכלה הדרושה במהלך הטיול.
בעלי תפקידים אלה הם חלק ממערכת החינוך. כאשר התלמידים-חניכים יוצאים מתוך מערכת החינוך אין עוד מסייע להם בתכנון, בארגון ובביצוע טיולים.
מחץ למערכת עלולים חניכים-תלמידים אלה לעמוד חסרים נסיון, אפילו חסרי ישע, ברצונם לטייל. הם, מבחינה זאת, עשויים להיות דומים לרוכב אופניים הננטש על ידי אוחזו, עוד בטרם למד לשמור שיווי משקל.
מערכת החינוך מחשיבה את הטיול. כללית רצונה בנושא זה דומה לרצונה בתחומים אחרים. המורה לספרות, כמשל, יחוש נכשל אם תלמידיו לא יחושו לקרוא ולא ירוו צמאונם זה בקביעות במשך כל ימי חייהם. כמוהו המורה למוזיקה ועד מורים שנושאי הוראתם הוא גם אחת מצורות בילוי הפנאי האפשרויות.
טיפוח הרצון לטייל עשוי להיות גם תולדה של הטיולים המבוצעים למענו ע"י אחרים. זהו תנאי רצוי, ואולי אף הכרחי, לביצוע טיולים אולם אין בכך די. לשם ביצוע הטיול יש צורך במיומניות מסויימותך. אחת הנחשבות מהן היא יכולת השימוש במפה. אפשר אמנם לצאת ולטייל גם סתם ללא כל מטרה, ללא תלות בשביל מסויים ל"הזרק" לנוף לזמן מה. אך אין ספק כי "הזרקות" כזו אינה נחלת רבים. רוב רובם של הרוצים לטייל רוצה להגיע ליעד כלשהו: אתר, שמורה, חוף מסויים, נאת מדבר מסויימת וכו'. הגעתו ליעת היא מטרת ביניים. ביעד עצמו הוא מעוניין לעשות משהו, לראות , להבין, לבלות וכו'. אם שהייתו מתמשכת, עליו לאכול ולנוח. אם היא מתמשכת מעבר ליום, עליו גם ללון. יותר מכך, בטיולו הוא עשוי להגיע למקום בו נהוגה התנהגות מסויימת כמו כיסוי ראש או, להיפך, גילוי ראש, וראוי שיידע מה אסור ומותר בו. הוא עשוי לפגוש חברה מסויימת שנוהגיה שונים מאלה הנהוגים בחברתו. ייעוד הטיול עשוי להעמידו בפני אתגרים צפויים כמו אגם, שביל ומכשול טבעי.
ייתכנו אתגרים בלתי צפויים. מובן שאפשר להתאמן בדרכי התגברות על על קשיים צפוייים, אך אפשר גם להתאמן לקראת מצבים בלתי צפויים. אי איבוד עשתונות ושיקול דעת זהיר הם מיומניות נרכשות. הבלתי צפוי הוא צפוי ויש לקחת אותו בחשבון.

מכל אלה ברור כי מערכת המיומניות הדרושה למטייל העצמאי היא רחבה מאוד - מכל מקום רחבה הרבה יותר מהמיומניות הנלמדות כיוםבבית הספר העל יסודי כשימוש במפה וקביעת ניווט שהם הנושא הנלמד כיום.
אנו מביאים בזאת רשימה מובהקת של מיומניות טיול. הרשימה הוכנה יחד עם מרכזי חוגי הסיור. מרבית המדריכים האלה הם בוגרי סיירות צהליות.
חלק מתוך רשימת מיומניות זו נועד לעורר או לחזק רצון לטייל. רצון לטייל הוא מטרה כללית הבא לידי ביטוי גם בדפים נוספים של אתר זה.