עזרה ראשונה

  1. עצירת גם.
  2. קיבוע שבר-נקע.
  3. נשיאת פצוע.
  4. אילתור אלונקה.
  5. המשולש המועיל.
דף זה אינו מתכוול להציע קורס בעזרה ראשונה. אנו ממליצים לכל אחד להשתתף בקורס בסיסי כזה. הקורס הבסיסי נמשך כשבוע ומתבצע ע"י מגן דוד אדום, בו לומדים, בין השאר, גם החייאה - הנשמה ועיסוי לב סגור. אנו, בפרק זה מציעים הכרה של הדברים הפשוטים ביותר - עצירת דם, קיבוע מאולתר והובלת נפגע. אנו מציעים בכל מקרה רציני, אפילו יש ספק בכך, להזעיק עזרה. ברוב הארץ יש קליטה סלולרית ,ואפשר לבקש סיוע.

מיומנות עזרה ראשונה

  • המשולש המועיל - כיסוי ראש, מתלה יד וכו'.
  • עצירת דם ישירה
  • נקודות לחיצה.
  • הובלת פצוע ע"י אדם יחיד, שניים, שלושה ויותר.
Comments