פעולות תרגול אזעקת עזרה

  • תמרור עשן.
  • "ארנבות" שמש ממראה.
  • "ארנבות" שמש מפחית, משקפיים, טלפון סלולרי וכו'.
  • תקשורת למרחק: סימון ואותות.
Comments