התנהגות בסביבות אנושיות שונות

  1. בית כנסת - הכרתו.
  2. מסגד - הכרתו.
  3. כנסיה - הכרתה.
  4. חילווה - הכרתה.
  5. יום שוק.
  6. שוק סיטונאי.
  7. "עבודת לילה" - סיור לילי בעיר.
  8. עדות בישוב.
Comments